Kinh Doanh: 0943621888

Dịch vụ: 0335 619 569

BẢNG GIÁ XE

Peugeot 5008
Peugeot 5008 AL

Giá xe 1.129.000.000đ
Phí trước bạ 135.480.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 550.000đ
Phí đăng ký biển số xe 5.360.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.272.290.000đ

1.129 triệu đồng

Peugeot 5008
Peugeot 5008 GT

Giá xe 1.229.000.000đ
Phí trước bạ 147.480.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 550.000đ
Phí đăng ký biển số xe 5.360.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.384.290.000đ

1.229 triệu đồng

Peugeot 3008
Peugeot 3008 AL

Giá xe 1.039.000.000đ
Phí trước bạ 124.680.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 550.000đ
Phí đăng ký biển số xe 5.360.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.171.490.000đ

1.039 triệu đồng

Peugeot 3008
New 3008 GT

Giá xe 1.129.000.000đ
Phí trước bạ 135.480.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 550.000đ
Phí đăng ký biển số xe 5.360.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.272.290.000đ

1.129 triệu đồng

Traveller
Premium 7 chỗ

Giá xe 1.589.000.000đ
Phí trước bạ 190.680.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 550.000đ
Phí đăng ký biển số xe 5.360.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng (phí + xe) 1.787.490.000đ

1.589 triệu đồng

d